Programmet Långfilm - det du behöver veta!

Vi vill se fler skånska långfilmer på bio, på tv, på streamingtjänsterna. Vi vill jobba med er som har en långfilm i utveckling eller är i startgroparna till en långfilm.  
Vi vill visa upp Skåne och 
er och hjälpa er att förverkliga era idéer. Låt oss därför presentera: 

Programmet- långfilm  
Ni är ett team som har hittat varandra och jobbar tillsammans eller så arbetar du som skrivande regissör fortfarande ensam med projektet.
Du som är regissör, skrivande regissör eller manusförfattare har gjort film förut, men aldrig en långfilm (inom fiktion). Du som är producent har också gjort film förut och måste inte vara långfilmsdebutant. Ni eller du får under mer än ett års tid träffa andra filmskapare i grupp och utveckla er filmidé tillsammans.

I gruppen, som följs åt under 1 år, får ni dela varandras erfarenheter, kunskaper och projekt, ni får ekonomi för att utveckla era egna projekt och ta del av workshops som är skapade för er enligt era speciella behov. 
Om ni är ett team får varje teammedlem hjälp med att förbättra sina kunskaper. Är du själv försöker vi se till att du får utvecklas på det sätt du behöver och vi hoppas och kommer hjälpa till för att du på vägen ska hitta ditt team. 

Om du är manusförfattare/skrivande regissörer blir du en del av Manusrummet, där varje projekt får arbeta med en etablerad manusförfattare. Är du regissör eller producent får du både workshops och rådgivning som är anpassat till just dig.  

Varje projekt får också ekonomi för att anlita experter som ni kan behöva för att komma framåt i er process. Vi ser också till att du eller ni får träffa viktiga personer inom filmbranschen. En processledare följer er genom hela programmet.  
4-5 projekt kommer att väljas ut. Vi uppmuntrar skånska kreatörer och producenter att söka tillsammans och ser gärna en mångfald i bakgrund och uttryck.  

Du/ni får… 
En egen (etablerad) manuscoach till ditt/ert projekt genom Manusrummet 
Workshops skräddarsydda för gruppen eller dig( t ex inom regi och producentskap och publikengagemang) 
Ett tryggt nätverk genom samarbetet i gruppen 
Ett utökat nätverk genom besök hos nyckelpersoner inom branschen 
100 000- 150 000 kr i projektutvecklingsmedel 
Tid för att utforska och testa 
Resor och uppehälle till mötesplatser 
Extra medel för att anlita konsulter och experter 
Synlighet 

Du/ni är...
Ett team bestående av manusförfattare, regissör och producent eller ett team bestående av en skrivande regissör och en producent eller ett team bestående av en manusförfattare och en producent eller ett team bestående av en manusförfattare och en regissör  eller en skrivande regissör eller en manusförfattare. 
Vi uppmuntrar team med produktionsbolag och kreatör/er att söka tillsammans för att möjliggöra skånska långfilmer, men ovanstående konstellationer kvalificerar för att söka.  
Du/ni som är regissör, manusförfattare eller skrivande regissör har gjort/skrivit minst två kortfilmer som har visats för en publik (eller har annan viktig erfarenhet av berättande från en annan kreativ bransch, som t ex teater, reklam eller konst), men har ännu inte långfilmsdebuterat inom fiktion.  
Du som producent har producerat minst två kortfilmer eller motsvarande, men behöver inte vara långfilmsdebutant. 
Du/ni är redo för att göra en långfilm, har gått en filmutbildning(eller annan motsvarande kreativ utbildning) eller har arbetat inom film/TV-branschen/eller motsvarande i annan kreativ bransch, och kan investera tid (under ett år) för att göra ditt projekt till det bästa möjliga.  
Du/ni har vid ansökan skrivit minst ett synopsis eller motsvarande till ditt projekt, men har inte påbörjat inspelning.
Du/ni är redo att ta in feedback från de andra deltagarna och från andra viktiga personer och tror att det kan göra ditt projekt bättre och är redo att ge feedback och stötta de andra deltagarna tillbaka.
 
Du/ni läser och förstår talad svenska (för att kunna läsa gruppens manus och ta del av workshops mm) och kan kommunicera och skriva på engelska om du inte talar flytande svenska.  
Du/ni kan vara filmskapare som gjort film utanför Sverige, men ännu inte hittat ingångar eller nätverk i Sverige. 

Du/ni går inte på filmskola under programperioden. 
Du/ni är verksamma och boende i Skåne. Om delar av teamet är bosatta utanför Skåne kan en nyckelperson bosatt och verksam i Skåne ansöka om att delta i programmet.  

Så här ser programmet långfilm ut:  

 • Programtid: Oktober 2021- December 2022 
 • Träffar: En gång varannan månad  
 • Hösten 2021: 2 träffar + workshops 
 • Våren 2022: 3 träffar + workshops 
 • Hösten 2022: 3 träffar+ workshops 
 • Projektinsats: 100 000 -150 000 kronor per projekt 
 • Workshops: Regi, producentskap, Publikarbete + skräddarsydda workshops 
 • Manusutveckling: Manuscoach 20 timmar per projekt + Feedback inom gruppen. 
 • Resurspott: Extra finansiering för att anlita konsulter och experter 
 • Nätverk: I Skåne, Sverige och internationellt  

Så här ansöker du: 
Du/ni skickar in: 
- CV: regissörens/manusförfattarens/producenten (de teammedlemmar som finns) 
- En projektbeskrivning , innehållande synopsis, regivision(producentvision om det finns) och status (dvs beskriver var i processen projektet befinner sig) 
- Utvecklat synopsis, treatment eller manus (om det finns) 
- En beskrivning/presentation av dig själv/er och dina/era motiv för att delta i programmet. Varför just du/ni? Varför just nu? Motivera dina behov, områden där du känner att du behöver specifika insatser eller stöd och vad du söker hos en manuscoach. Presentationen kan göras genom en text, eller en inspelad video. 
- Länkar till 1-2 tidigare produktioner (max 30 minuter totalt, utdrag ur filmer går bra) och en motivering till varför du har valt denna/dessa filmsekvenser. 

Deadline för ansökan: 15 augusti 
Intervjuer: 13-14 september 
Programstart:  Oktober 2021 

Programmet - Långfilm är en samverkan mellan Film i Skåne och Centrum för Dramatik Syd.  

Programmet - Långfilm och Programmet - Kortfilm möjliggörs genom: 
Filminstitutet 
- Krisstödet Talent to Watch som syftar till att ge nya röster möjlighet att hitta sin väg i filmens ekosystem. Syfte med detta krisstöd är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av Covid-19-pandemin. 
-
Talangutveckling i hela landet som syftar till att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Kulturförvaltningen Region Skåne 
- Insatser till Programmet- Långfilm, samt Manusrummet 

Nyheter / Inlägg

Lansering av Programmet!

Manolo och Filson ska hjälpa Film i Skåne att hitta nya röster inom filmen!
Nu lanseras Programmet-Kortfilm och Programmet-Långfilm 

När Filminstitutets krisstöd möjliggjorde en satsning på att hitta nya röster inom filmen tog Film i Skåne chansen att förändra och förbättra sitt arbete inom mångfald och inkludering.  
Två nya filmprogram, Programmet- Kortfilm och Programmet-Långfilm, startar i höst och förhoppningen är att fler skånska filmskapare med en variation av bakgrunder och uttryck ska se möjligheterna i att arbeta med film. 
Programmet-Kortfilm fokuserar på produktion av kortfilm och här eftersökes nya filmskapare från hela Skåne med olika perspektiv, filmskapare som kanske gjort videos eller musikvideos, men som inte sökt sig till filmbranschen tidigare. Programmet-Långfilm fokuserar på utveckling av långfilm och riktar sig till dem som är redo att jobba med ett längre format och redan har gjort en del film.  

” Vi vet att det sker mycket filmskapande i Skåne i olika kanaler, men vi vet också att vi inte når ut till alla. Filmbranschen kan verka väldigt intern för dem som är utanför branschen och vi måste jobba på flera olika plan för att fler ska känna sig manade att söka sig till oss.
Hanna Sohlberg, talangutvecklare och konsulent Film i Skåne 

För att underlätta för nya röster har Film i Skåne försökt undanröja en del hinder. En ny hemsida, fri från branschspecifik terminologi och med ett mer direkt tilltal, har skapats för filmprogrammen. Kraven för att ansöka har sänkts och ansökan kan ske genom videopresentationer, och inte bara genom text. Film i Skåne har även anlitat två rekryterare för att hitta filmens nya röster. Filson Ali och Manolo Diaz Rämö kommer att vara projektets ansikte utåt och arbeta med att hitta nya röster.  

” Jag tror på det är viktigt att göra sig tillgänglig i olika nätverk och kanaler och nyckelpunkterna här är att identifiera, skapa relation, informera och uppmana
Filson Ali

Det är viktigt att fråga sig själv var målgruppen befinner sig, både fysiskt och digitalt, och vad det finns för utmaningar som hindrar målgruppen från att söka sig till sammanhang som Programmet
Manolo Diaz Rämö 

Filson och Manolo kommer arbeta under sommaren med att kommunicera med nya filmskapare, dels via digitala forum, men också ute på olika platser i Skåne för att öka tillgängligheten och fånga upp fler röster. Information om programmen, ansökan, ambassadörer mm på filmprogrammet.se 

Programmet - kortfilm och Programmet Långfilm - genomförs i samverkan med Filmcentrum Syd och Centrum för Dramatik Syd.  

Programmet - Långfilm och Programmet - Kortfilm möjliggörs genom: 
Svenska Filminstitutet 
- Krisstödet Talent to Watch som syftar till att ge nya röster möjlighet att hitta sin väg i filmens ekosystem. Syfte med detta krisstöd är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av Covid-19-pandemin. 
-
Talangutveckling i hela landet som syftar till att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Kulturnämnden Region Skåne 
- Insatser till Programmet- Långfilm, samt Manusrummet 

May 27, 2021, 10:55 p.m.

Kontakt

  Hanna Sohlberg

  Talang- och projektutvecklare & konsulent, Film i Skåne

  Email: hanna@filmiskane.se

  Mobil: 0737071004